Amuba logo
 
 

Csíki vs. Heineken - Ismét a multi nyer a helyi magyarral szemben?

Hol marad az Európai Unió hatósági szankciója?

Mi, magyarok, a Csíkit választjuk, kiállunk mellette, és ennek minden törvényes formában hangot adunk!

Az Igazi Csíki Sör gyártóival szembeni bírósági ítélet újabb
iskolapéldája annak, hogy a multinacionális gazdasági erő hogyan
teszi tönkre a helyi kezdeményezéseket, vele munkahelyeket,
családokat. Az Igazi Csíki Sör gyártóival szembeni bírósági ítélet
annak is bizonyítéka, hogy az agresszívan terjeszkedő
multinacionális cégekkel szemben az európai bíróságok, hatóságok sem
képesek megvédeni a tagországok helyi vállalkozásait valódi hazafias
kormányok nélkül.
 A Heineken cég maga indított eljárást az Európai Márkahivatalnál az
Igazi Csíki Sör gyártói ellen jogosulatlan névhasználat miatt,
azonban az eljárásban a hatóság mindkét fokon az erdélyi gyárnak
adott igazat. Hiába tagja Románia az EU-nak, a román bíróság a közös
hivatal döntését figyelmen kívül hagyta, és a multinacionális
Heinekennek kedvező döntést hozott. Ezzel nyíltan vállalva, hogy
tönkretesz egy helyi céget, munkahelyeket szüntet meg, családoktól
vesz el megélhetést, pusztán azért, hogy még nagyobb fogyasztói
piacot, és ezzel profitot biztosítson a Heinekennek.
 A Csíki vs. Heineken ügyben a román bíróság által kialakított
helyzet egyben a román állam és a multinacionális vállalat közös,
durva támadása a székely identitás ellen!
 Bertha Szilvia

Hozzászólások

Tisztelt Johanna Eke Matthijsse Asszony!

Ön alig egy éve él Magyarországon, és vezeti a Heineken magyarországi cégét. Nyilván sok mindent nem tud még a magyarság múltjáról és jelenéről sem. Talán ezért kevéssé érthető az Ön számára az országos felháborodás és az egyre inkább terjedő Heineken-termék bojkott az Igazi Csíki Sört gyártó székely manufaktúrával szembeni fellépésük miatt. Kísérletet teszünk arra, hogy megértessük a kialakult helyzetet, és talán egy lépéssel közelebb kerüljünk a békés megoldáshoz azáltal, hogy a Heineken nemzetközi vezetése felé Ön képes lesz azt tolmácsolni. Ennek ismeretében ugyanis megérthetik, hogy a Heineken romániai cége által alkalmazott eljárás, különös tekintettel hatásaira, durván szembe megy nem csak az Európai Unió állásfoglalásával, de az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveivel is.

A világháborúk lezárásaként a vesztesek oldalán harcoló Magyarországra egy olyan békediktátumot erőltettek rá a győztes hatalmak, mely megfosztotta területe kétharmadától, és magyarjai harmada rekedt ezeken a területeken, immár a szomszéd országok kisebbségeként tovább élve.

A békediktátum elvileg tartalmazott előírásokat, hogy a területeket és a rajta élő magyarságot elbitorló országoknak hogyan kell biztosítani az ottani magyarság számára a megmaradást, benne az anyanyelv használata, az oktatás, a kultúra, és az egyenlő állampolgári jogok terén. Sajnos ennek végrehajtását senki nem ellenőrizte, ezért számos egykori állam-területünket birtokló ország úgy próbálta és próbálja a jövőbeni számonkérésnek és revíziónak még a lehetőségét is elkerülni, hogy a magyar kisebbség teljes megszűntetését próbálja elérni.

Így történik ez Románia esetében is Erdéllyel. A magyarokat érő folyamatos gyűlöletbeszéd és negatív diszkrimináció ügyével az Európai Bizottság is foglalkozik, ígéretek vannak ugyan, de mint eddig soha semmiben, így ebben sem kaptunk még valós segítséget az EU-tól.

Nem maradt más: a határokon kívül rekedt magyarságért nekünk, anyaországi magyaroknak kell kiállnunk rendre, és összefogással megpróbálni támogatni a megmaradásukat.

A székelység minden határon kívül rekedt magyar nemzetrésznek, de még az anyaországiaknak is példát mutat összetartásból. Ezért is próbálja a Román állam, minden lehető eszközzel, tiporni őket. Nyilvánvalóan, a romániai Heineken cég is ezt a gyűlöletet használta fel ahhoz, hogy számára kedvező ítélet szülessen a névhasználati perben a román bíróságon, annak ellenére, hogy az Európai Unió illetékes intézménye már többször is kimondta: az Igazi Csíki Sör nem keverhető össze a Heineken termékével.

Azért, hogy a magyarságon, a székelyeken egyet taposhassanak, a román állam a sokat vágyott Európai Unióval is bajuszt akaszt. Hiszen, ha a maradék gazdasági erőt, a megélhetési létfeltételeket is elveszi a magyaroktól, az még egy lépés a megsemmisítés felé.

Mi, anyaországi magyarok, immár nem tudunk mást tenni, mint nem fogyasztjuk az Önök cégének, a Heinekennek a termékeit mindaddig, ameddig az Igazi Csíki Sör elleni eljárásukat meg nem szüntetik, és az ítélettől el nem állnak. Termékeik mindegyike helyettesíthető másik gyártó termékeivel, így részünkről nagy áldozattal ez nem jár.

A magyarságtudat piacot befolyásoló gazdasági erejéről tudnia kell a magyarországi Heineken felső vezetésének, hiszen az egyik terméküknek, a Soproninak a marketingjét pontosan a magyarságtudatra alapozták, és igen jelentős fogyasztói réteget teremtettek általa. Az a magyarságtudat, amely eddig a profitot hozta Önöknek, most várhatóan nagyon meg fogja büntetni Önöket! Minél tovább húzzák az időt, annál inkább tartósan térnek majd át az emberek más gyártók söreire, mely összességében a Heineken számára végül nagyobb magyarországi veszteséget fog okozni, mint amennyit nyernek az erdélyi konkurenciájuk eltiprásával. Kérdezzék csak meg a Danone céget, amely a Győri Keksz gyárat próbálta megszűntetni…

Tisztelt Vezérigazgató Asszony!

Bízva józan belátásukban, a multinacionális vállalatok által sokat emlegetett, és az OECD irányelvekben is elvárásként megfogalmazott társadalmi felelősségvállalásukban, jó reménnyel várjuk a 30 napos bírósági határidőn belüli elállásukat a Csíki Sör Manufaktúrával szembeni eljárásuktól, és a bírósági ítélettől.

Üdvözlettel:

                                      Bertha Szilvia

                           A Munka Becsületéért Alapítvány elnöke

Budapest, 2017. február 5.

 

By bertha_szilvia